Има ли чиста съвест модната индустрия?

К. Оан ха, Bloomberg

Коментари